Lingid

Valik ehitusega seotud kasulikest linkidest.

Ehitusseadustik - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015011

Võlaõigusseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016002

Tsiviilseadustiku üldosa seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106

Planeerimisseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015009

Tuleohutuse seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015052

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded - https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015

Omanikujärelevalve tegemise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027

Eesti Ehitusettevõtjate Liit - http://www.eeel.ee/

Eesti Projektbüroode Liit - http://www.epbl.ee/et/

Ehituskeskus – www.ehituskeskus.ee

Eesti Standardikeskus - https://www.evs.ee/

REF Ehitustööd OÜ
Registrikood: 10950866
KMKR: EE100831755
a/a: 332500340006
Kontakt
Telefon: +372 56 653 224
Faks: +372 698 8205
E-post: info@refe.ee

© REF Ehitustööd 2013